ผู้หญิงที่มั่นคงซึ่งสั่นสะเทือนได้สัมผัสประเทศชาติ