มาดูความสนุก เล็บครุฑ และแพรว เฌอมาวีร์ โดนสะกดจิต