การพิจารณาคดีของทรัมป์จะเปิดเผยสู่สาธารณะในสัปดาห์หน้า