คนไทยเสี่ยงสมองเสื่อม เหตุฝากความจำที่มือถือเครื่องคิดเลข