การรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต

การรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต

ประเทศไทยประสบกับความสูญเสียจากการคอร์รัปชั่นมากถึงหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี ONACC ได้รับการร้องเรียนมากกว่า 5,000 ครั้งต่อปี ณ วันนี้เรามีข้อกล่าวหาที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 10,000 ข้อและการตรวจสอบเบื้องต้น 2,800 ข้อ เราต้องการเคลียร์กรณีเหล่านี้ในอีกสองปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัชรพลกล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำให้งานของ ONACC โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน Surangkana Wayuparb ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ETDA กล่าวว่าภายใต้ความร่วมมือ ONACC จะเริ่มดำเนินการในยุคดิจิทัลเพื่อความรับผิดชอบและความโปร่งใสที่ดีขึ้น ETDA จะช่วยให้ ONACC เปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอลในด้านต่าง ๆ เช่นการรับรองเอกสารการพิสูจน์ตัวตนทางโลกไซเบอร์การรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตการฝึกอบรมด้านไอทีรวมถึงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกาศทรัพย์สินและการยื่นเรื่องร้องเรียน

Comments are closed.