คณะผู้แทนสหภาพยุโรป ชมไทยแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายคืบหน้า

คณะผู้แทนสหภาพยุโรป ชมไทยแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายคืบหน้า

ผู้อำนวยการด้านธรรมาภิบาลมหาสมุทรและการประมงอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจาของสหภาพยุโรป เข้าพบ “พล.อ.ประวิตร” ชมไทยแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย มีความคืบหน้า

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการหารือระหว่างนายสเตฟาน ดีพิลเพียร์ (Stefaan Depypere) ผู้อำนวยการด้านธรรมาภิบาลมหาสมุทรและการประมงอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจาของสหภาพยุโรป และคณะ เข้าพบพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม ณ ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อรายงานผลการ ตรวจประเมินของคณะสหภาพยุโรป ระหว่าง 4 -11 เม.ย. 61 และหารือด้านนโยบายของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ( IUU ) ว่า พล.อ.ประวิตร ได้กล่าว ขอบคุณคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ที่ร่วมมือ สนับสนุน และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อไทยในการแก้ไขปัญหาการประมงอย่างเป็นระบบและมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมตลอด 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลตระหนักดีว่าการปลดใบเหลืองไม่ได้หมายถึงปัญหาทุกอย่างได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์แล้ว แต่อย่างน้อยไทยมีพื้นฐานที่ดีที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ระบุ รัฐบาลได้ประกาศแนวทางขับเคลื่อนประเทศไปสู่ IUU – Free Thailand พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ เพื่อกำกับดูแลให้นโยบายดังกล่าวบรรลุเป็นรูปธรรม ไม่ได้ละเลยความเดือดร้อนของประชาชนและชาวประมง ประเทศไทย มีความพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ไทยได้ผลักดันให้การต่อต้านประมงผิดกฎหมาย เป็นวาระสำคัญของภูมิภาคอาเซียนในปี 2562 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า นายสเตฟาน ดีพิลเพียร์ ยอมรับว่าภาพรวมถือว่าการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของไทยมีความคืบหน้าไปมาก จากการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างจริงจังทางด้านนโยบาย มองเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และเป็นกำลังใจให้รัฐบาลได้ดำเนินการต่อไป เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาคมโลก หากร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมาย จะส่งผลดีต่อภาคประมงโดยรวมในอนาคตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมง ซึ่งความสำเร็จของการแก้ปัญหาการทำประมงไทย จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม นอกจากนี้ ยังขอบคุณ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่สนับสนุนและผลักดันทางการเมือง ในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจังมาโดยตลอด.-สำนักข่าวไทย

Comments are closed.