ถูกไล่ออกจากราชการทหารในระหว่างการสืบสวน

ถูกไล่ออกจากราชการทหารในระหว่างการสืบสวน

เมื่อไม่นานมานี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ถูกไล่ออกจากราชการทหารในระหว่างการสืบสวนเรื่องการยักยอกเงินงบประมาณกลางวันที่ถูกกล่าวหาว่าส่งผลให้เด็กนักเรียนอนุบาลกินอาหารมื้อเดียวกันทุกวันก๋วยเตี๋ยวหมัก กับน้ำปลา อาหารกลางวันที่ไม่ได้มาตรฐานยังนำไปสู่การเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียน

ที่อยู่ในสำนักงานเขตประถมศึกษานราธิวาส 2 ที่ถูกโอนไประหว่างการสอบสวนทางวินัย นายบุญราศีกล่าวว่าผู้อำนวยการโรงเรียนสามแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3 ได้รับการโอนย้ายไปอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอาหารกลางวันที่ไม่ผ่านมาตรฐานและการตัดงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของ Factfinders ได้ตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการรับสินบนซึ่งส่งผลให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันที่ไม่ได้มาตรฐานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรีเขต 5 บุญรอดกล่าว

Comments are closed.