เส้นประสาทไขสันหลังเป็นประโยชน์ต่อส่วนอื่น

เส้นประสาทไขสันหลังเป็นประโยชน์ต่อส่วนอื่น

วิธีการทำงานที่เพียงพอเราคลำในความมืดเมื่อมันมาถึงการรักษา ในทางกลับกันเมื่อเราเข้าใจถึงหลักการที่อยู่เบื้องหลังการกระจายของเครือข่ายและประเภทของเซลล์ที่มีความสำคัญเราจะสามารถรักษาความผิดปกติของระบบประสาทในเส้นทางที่ถูกต้อง ท่ามกลางคนอื่นเขาเน้นความผิดปกติทางระบบประสาทการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเช่นจากอุบัติเหตุจราจรเป็นพื้นที่ที่มีความรู้เพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับระบบประสาทกระดูกสันหลังสามารถนำไปสู่ความก้าวหน้าในการรักษาในระยะยาวในทำนองเดียวกันข้อมูลเชิงลึกใหม่จากการวิจัยขั้นพื้นฐานไปยังเซลล์ประสาทของเส้นประสาทไขสันหลังอาจเป็นประโยชน์ต่อส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทเช่นในการเชื่อมต่อกับการตายของเตียงซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในการทำงานของสมอง ตอนนี้ขั้นตอนต่อไปสำหรับกลุ่มวิจัยคือการทำแผนที่เครือข่ายประสาทวิทยาที่กระจัดกระจายต่อไปด้วยการวัดด้วยแสงที่ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามกิจกรรมพร้อมกันในพื้นที่ขนาดใหญ่

Comments are closed.