แนวทางที่ดีสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง

แนวทางที่ดีสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง

รูปแบบของโมเลกุลแท็กใน DNA ซึ่งเป็นกระบวนการูปแบบเมทิลเลชั่นเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ที่บอกกลไกเซลล์ของร่างกายเมื่อควรเปิดหรือปิดยีนจำเพาะ ในเซลล์มะเร็งรูปแบบเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงขัดขวางการตรวจสอบและการทรงตัวตามปกติในการเติบโตของเซลล์และทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตและแพร่กระจายเป้าหมายใหม่ยั่วเย้าที่เสริมยาเสพติด

ระดับที่เรียกว่า DNA methyltransferase inhibitors ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดและการรักษาโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามสารประกอบหลายชนิดที่พัฒนาจนถึงปัจจุบันไม่สามารถเจาะเซลล์มะเร็งได้ในปริมาณที่เพียงพอพร้อมกันเพื่อซ่อมแซมเมทิลเลชั่นอย่างเต็มที่และเปิดใช้งานยีนต่อต้านมะเร็ง การรักษาด้วย Epigenetic เป็นแนวทางที่ดีสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง แต่เราต้องการยาใหม่ที่ดีกว่าการตรวจ DNA methylation ผิดปกติในเนื้องอกของผู้ป่วยที่มีผลข้างเคียงน้อยลง

Comments are closed.