ขนย้ายบ้านของจังหวัดพิษณุโลก ที่หนึ่งเรื่องการ รับจ้าง