หนาวอีก 3 วันสุดท้ายของฤดูกาล ก่อนเข้าสู่ร้อนทางการ